Skip to main content

internationale samenwerking
projectontwikkeling
projectmanagement
multicultureel beleid

Dit is Bureau Inzicht

Bureau Inzicht is een multiculturele adviesorganisatie (non-profit) die zijn jarenlange opgebouwde kennis en ervaring beschikbaar stelt aan migranten- en vluchtelingenorganisaties in Nederland en aan lokale ontwikkelingsorganisaties in diverse ontwikkelingslanden. Doel is om samen met hen projecten en programma’s te ontwikkelen voor hun doelgroepen in Nederland, België en in landen van herkomst.

Uitgangspunt zijn de ideeën, plannen en dromen van deze organisaties, die wij vertalen naar heldere projectvoorstellen. Wij bieden daarbij ondersteuning bij het zoeken naar financiering en we geven begeleiding bij de uitvoering van projecten en bij de (financiële) eindverantwoording.

Thema’s die bij organisaties en projecten in Nederland de afgelopen jaren langs kwamen: integratie, participatie, emancipatie, onderwijs en arbeid. In het buitenland zijn het: onderwijs, gezondheidszorg, landbouw, visserij en waterbeheer/voorziening.

Help ons helpen

Bureau Inzicht werkt al jaren met succes aan een betere wereld. Armoedebestrijding, veiligheid, gedegen onderwijs en gelijke rechten voor iedereen. Met onze ervaring, vooral op het Afrikaans continent, maken we telkens weer het leven van mensen een klein stukje beter.
U kunt ook helpen. Ondersteun Bureau Inzicht met een financiële bijdrage zodat wij nog meer mensen een nog beter leven kunnen geven. Dank, Team Bureau Inzicht.

 
Werken
met Bureau Inzicht

Stap 1

 • Eerste gesprek

  Gesprek met de organisatie over hun plannen. Dit gesprek is informatief en kosteloos.

Stap 2

 • Haalbaarheidsonderzoek

  Op basis van het gesprek vindt er een onderzoek naar haalbaarheid plaats.

Stap 3

 • Concept overeenkomst

  Bij positieve toetsing van het project idee wordt vervolgens een concept opdracht-overeenkomst opgesteld, inclusief planning. In deze overeenkomst worden concrete afspraken gemaakt over verplichtingen van Bureau Inzicht en de opdrachtgever alsmede het aantal uren, het totaal van de kosten van deze opdracht en het bedrag van de eerste aanbetaling.

  De opdracht wordt uitgevoerd op basis van no cure no pay met uitzondering van de eerste aanbetaling. Dit betekent dat als Bureau Inzicht geen dekkende financiering kan vinden er met uitzondering van de aanbetaling geen verdere kosten in rekening worden gebracht.


Stap 4

 • Aanbetaling

  Na acceptatie van het concept wordt deze ter ondertekening aangeboden. Tevens wordt een factuur verzonden voor de aanbetaling. Zodra de definitieve getekende overeenkomst en aanbetaling zijn ontvangen wordt een start met de opdracht gemaakt.

Stap 5

 • Concept projectvoorstel

  Op basis van de gemaakte afspraken wordt een concept projectvoorstel ontwikkeld, compleet met begroting en dekkingsplan. Dit wordt aan de opdrachtgever voorgelegd. Eventuele wijzigingen worden, eventueel in overleg, nader uitgewerkt.

Stap 6

 • Financieringsaanvragen

  Na goedkeuring van het definitieve projectvoorstel en de begroting door de opdrachtgever worden de financieringsaanvragen opgesteld en door de opdrachtgever bij de potentiële financierder(s) ingediend. Eventuele vragen van de financierder(s) zullen, in overleg, door Bureau Inzicht worden beantwoord en wederom door de opdrachtgever worden verzonden.

Stap 7

 • Plan van aanpak

  Na ontvangst van de financiering van het project zal Bureau Inzicht voor de uitvoering een plan van aanpak opstellen en de eindfactuur indienen.

Hier werkt Bureau Inzicht