Skip to main content
Dit is
Bureau Inzicht
Bureau Inzicht is een multicultureel adviesbureau. Sinds 2006 bieden wij ondersteuning bij de organisatie en ontwikkeling van projecten, bij de uitvoering van projecten, bij het opstellen van de eindverantwoording, en we verzorgen monitoring en evaluatie. Daarnaast verzorgt Bureau Inzicht cursussen en trainingen.

De dagelijkse leiding van Bureau Inzicht valt onder de verantwoording van oprichter Wouter Veenhoven. Dit in nauwe samenwerking met hilip Kok. Met een jarenlange opgebouwde kennis en ervaring helpt en ondersteunt Bureau Inzicht migranten- en vluchtelingenorganisaties in Nederland en lokale organisaties in diverse ontwikkelingslanden. 

Heldere projectvoorstellen, begeleiding bij financiering en uitvoering, en ondersteuning bij de eindverantwoording, dat is werken met Inzicht.

Wouter Veenhoven
Philip Kok
Werken
met Bureau Inzicht

Stap 1

 • Eerste gesprek
  Gesprek met de organisatie over hun plannen. Dit gesprek is informatief en kosteloos.

Stap 2

 • Haarlbaarheidsonderzoek
  Op basis van het gesprek vindt er een onderzoek naar haalbaarheid plaats.

Stap 3

 • Concept overeenkomst

  Bij positieve toetsing van het project idee wordt vervolgens een concept opdracht-overeenkomst opgesteld, inclusief planning. In deze overeenkomst worden concrete afspraken gemaakt over verplichtingen van Bureau Inzicht en de opdrachtgever alsmede het aantal uren, het totaal van de kosten van deze opdracht en het bedrag van de eerste aanbetaling. De opdracht wordt uitgevoerd op basis van no cure no pay met uitzondering van de eerste aanbetaling. Dit betekent dat als Bureau Inzicht geen dekkende financiering kan vinden er met uitzonde

Stap 4

 • Aanbetaling

  Na acceptatie van het concept wordt deze ter ondertekening aangeboden. Tevens wordt een factuur verzonden voor de aanbetaling. Zodra de definitieve getekende overeenkomst en aanbetaling zijn ontvangen wordt een start met de opdracht gemaakt.

Stap 5

 • Concept projectvoorstel

  Op basis van de gemaakte afspraken wordt een concept projectvoorstel ontwikkeld, compleet met begroting en dekkingsplan. Dit wordt aan de opdrachtgever voorgelegd. Eventuele wijzigingen worden, eventueel in overleg, nader uitgewerkt.

Stap 6

 • Financieringsaanvragen

  Na goedkeuring van het definitieve projectvoorstel en de begroting door de opdrachtgever worden de financieringsaanvragen opgesteld en door de opdrachtgever bij de potentiële financierder(s) ingediend. Eventuele vragen van de financierder(s) zullen, in overleg, door Bureau Inzicht worden beantwoord en wederom door de opdrachtgever worden verzonden.

Stap 7

 • Plan van aanpak

  Na ontvangst van de financiering van het project zal Bureau Inzicht voor de uitvoering een plan van aanpak opstellen en de eindfactuur indienen.