internationale samenwerking
projectontwikkeling
projectmanagement
multicultureel beleid
logo
internationale samenwerking
projectontwikkeling
projectmanagement
multicultureel beleid
Bureau Inzicht

Bureau Inzicht biedt de volgende diensten aan:

 • lees meer »
  Projectontwikkeling
  Op basis van het idee van een organisatie ontwikkelen wij een projectvoorstel compleet met begroting en dekkingsplan waarin alle relevante onderdelen van het project worden beschreven.
 • lees meer »
  Projectfinanciering
  Financiële middelen voor het project worden verkregen op basis van een voor het project ontwikkeld dekkingsplan. Er wordt gericht naar financierders gezocht. Vervolgens worden door ons per (potentiële) financierder aanvragen opgesteld en naar de opdrachtgever gestuurd. De opdrachtgever dient vervolgens de aanvragen in bij de betreffende financierder(s).
 • lees meer »
  Begeleiding bij projectuitvoering
  Afhankelijk van de behoefte van de organisatie is ondersteuning mogelijk bij de uitvoering van het project. Ondersteuning kan de vorm krijgen van coaching of training van het projectteam, Bureau Inzicht kan ook bepaalde projectactiviteiten uitvoeren.
 • lees meer »
  Monitoring en evaluatie
  Organisaties kunnen Bureau Inzicht vragen om de monitoring van het project op zich te nemen. Wij volgen het project dan kritisch en waar nodig geven we advies voor bijsturing.

  Hetzelfde geldt voor evaluaties. Het kan daarbij gaan om een eindevaluatie maar ook om tussentijdse evaluaties.
 • lees meer »
  Eindverantwoording
  Na afloop van het project dient het project met een inhoudelijke eindrapportage en financiële verantwoording naar de financierder(s) toe verantwoord te worden. Bureau Inzicht kan beiden voor uw organisatie opstellen.
 • lees meer »
  Informatie en advies
  Wij kunnen u informatie en advies geven over uw initiatief en de haalbaarheid ervan aan de hand van het door u ingevulde formulier. Tevens kunnen we advies geven over uw organisatie (oprichting, inrichting, financiering, structuur) en alle andere relevante vragen die u heeft.
 • lees meer »
  Opstellen ondernemingsplan
  Bureau Inzicht ontwikkelt ondernemersplannen voor startende ondernemers, compleet met exploitatiebegroting en investeringsplan.
 • lees meer »
  Organisatie advies en financiën
  Bureau Inzicht geeft advies over ontwikkeling op het gebied van oprichting, structuur, capaciteit, financiën en andere relevante zaken voor uw organisatie.
 • lees meer »
  Cursussen en trainingen
  Bureau Inzicht ontwikkelt en geeft cursussen en trainingen gericht op uw organisatie en als onderdeel van uw project. Tevens kunnen wij op uw verzoek specifieke cursussen en trainingen ontwikkelen.
 • lees meer »
  ANBI aanvragen
  Op uw verzoek kunnen wij een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) status aanvragen. Hiermee krijgt u de status van een transparante organisatie en kunnen anderen u donaties geven die aftrekbaar zijn van hun aangifte bij de belastingdienst.
 • lees meer »
  PR
  Bureau Inzicht levert al uw teksten voor uw verschillende PR-activiteiten zowel voor uw organisatie als uw project.

NB de regeling van "no cure no pay" geldt alleen voor de onderdelen projectontwikkeling en projectfinanciering. Voor de andere diensten gelden onze normale tarieven.

projecten
Project: Voorkomen radicalisering Afrikaanse jongeren Antwerpen e.o.

Dit door Bureau Inzicht ism SV-CIBO ontwikkelde project, met financiering van de Vlaamse overheid, organiseren wij samen met Afrikaanse jongeren en hun ouders een tegengeluid om de jongeren weerbaarder maken tegen beïnvloeding van buitenaf.  |  lees meer »

video