Skip to main content

Dit doet
Bureau Inzicht

Projectontwikkeling

 • Projectontwikkeling
  Op basis van het idee van een organisatie ontwikkelen wij een projectvoorstel compleet met begroting en dekkingsplan waarin alle relevante onderdelen van het project worden beschreven.
 • Projectfinanciering
  Financiële middelen voor het project worden verkregen op basis van een voor het project ontwikkeld dekkingsplan. Er wordt gericht naar financierders gezocht. Vervolgens worden door ons per (potentiële) financierder aanvragen opgesteld en naar de opdrachtgever gestuurd. De opdrachtgever dient vervolgens de aanvragen in bij de betreffende financierder(s).
 • Begeleiding bij uitvoering
  Afhankelijk van de behoefte van de organisatie is ondersteuning mogelijk bij de uitvoering van het project. Ondersteuning kan de vorm krijgen van coaching of training van het projectteam, Bureau Inzicht kan ook bepaalde projectactiviteiten uitvoeren.
 • Monitoring en evaluatie

  Organisaties kunnen Bureau Inzicht vragen om de monitoring van het project op zich te nemen. Wij volgen het project dan kritisch en waar nodig geven we advies voor bijsturing.
  Hetzelfde geldt voor evaluaties. Het kan daarbij gaan om een eindevaluatie maar ook om tussentijdse evaluaties.

 • Eindverantwoording

  Na afloop van het project dient het project met een inhoudelijke eindrapportage en financiële verantwoording naar de financierder(s) toe verantwoord te worden. Bureau Inzicht kan beiden voor uw organisatie opstellen.

Advies & ondersteuning

 • Informatie & advies
  Wij kunnen u informatie en advies geven over uw initiatief en de haalbaarheid ervan aan de hand van het door u ingevulde formulier. Tevens kunnen we advies geven over uw organisatie (oprichting, inrichting, financiering, structuur) en alle andere relevante vragen die u heeft.
 • Cursussen & trainingen
  Bureau Inzicht ontwikkelt en geeft cursussen en trainingen gericht op uw organisatie en als onderdeel van uw project. Tevens kunnen wij op uw verzoek specifieke cursussen en trainingen ontwikkelen.
 • Opstellen ondernemingsplan
  Bureau Inzicht ontwikkelt ondernemersplannen voor startende ondernemers, compleet met exploitatiebegroting en investeringsplan.
 • Organisatieadvies & financiën
  Bureau Inzicht geeft advies over ontwikkeling op het gebied van oprichting, structuur, capaciteit, financiën en andere relevante zaken voor uw organisatie.
 • ANBI aanvragen
  Op uw verzoek kunnen wij een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) status aanvragen. Hiermee krijgt u de status van een transparante organisatie en kunnen anderen u donaties geven die aftrekbaar zijn van hun aangifte bij de belastingdienst.
 • PR
  Bureau Inzicht levert al uw teksten voor uw verschillende PR-activiteiten zowel voor uw organisatie als uw project.
Werken
met Bureau Inzicht

Stap 1

 • Eerste gesprek

  Gesprek met de organisatie over hun plannen. Dit gesprek is informatief en kosteloos.

Stap 2

 • Haalbaarheidsonderzoek

  Op basis van het gesprek vindt er een onderzoek naar haalbaarheid plaats.

Stap 3

 • Concept overeenkomst

  Bij positieve toetsing van het project idee wordt vervolgens een concept opdracht-overeenkomst opgesteld, inclusief planning. In deze overeenkomst worden concrete afspraken gemaakt over verplichtingen van Bureau Inzicht en de opdrachtgever alsmede het aantal uren, het totaal van de kosten van deze opdracht en het bedrag van de eerste aanbetaling.

  De opdracht wordt uitgevoerd op basis van no cure no pay met uitzondering van de eerste aanbetaling. Dit betekent dat als Bureau Inzicht geen dekkende financiering kan vinden er met uitzondering van de aanbetaling geen verdere kosten in rekening worden gebracht.


Stap 4

 • Aanbetaling

  Na acceptatie van het concept wordt deze ter ondertekening aangeboden. Tevens wordt een factuur verzonden voor de aanbetaling. Zodra de definitieve getekende overeenkomst en aanbetaling zijn ontvangen wordt een start met de opdracht gemaakt.

Stap 5

 • Concept projectvoorstel

  Op basis van de gemaakte afspraken wordt een concept projectvoorstel ontwikkeld, compleet met begroting en dekkingsplan. Dit wordt aan de opdrachtgever voorgelegd. Eventuele wijzigingen worden, eventueel in overleg, nader uitgewerkt.

Stap 6

 • Financieringsaanvragen

  Na goedkeuring van het definitieve projectvoorstel en de begroting door de opdrachtgever worden de financieringsaanvragen opgesteld en door de opdrachtgever bij de potentiële financierder(s) ingediend. Eventuele vragen van de financierder(s) zullen, in overleg, door Bureau Inzicht worden beantwoord en wederom door de opdrachtgever worden verzonden.

Stap 7

 • Plan van aanpak

  Na ontvangst van de financiering van het project zal Bureau Inzicht voor de uitvoering een plan van aanpak opstellen en de eindfactuur indienen.