internationale samenwerking
projectontwikkeling
projectmanagement
multicultureel beleid
logo
internationale samenwerking
projectontwikkeling
projectmanagement
multicultureel beleid
Bureau Inzicht

Bureau Inzicht is een non-profit organisatie die projecten ontwikkeld op basis van ‘no cure no pay’. Dit betekent dat na een aanbetaling geen verdere kosten in rekening worden gebracht als wij er gezamenlijk niet in slagen financiering voor het project te vinden.

Hieronder zetten wij onze werkwijze in een aantal stappen uiteen. Uitgangspunt zijn de ideeën, plannen en dromen van organisaties hier en in het buitenland.

 • lees meer »
  Stap 1 - Eerste gesprek
  Gesprek met de organisatie over hun plannen. Dit gesprek is informatief en kosteloos.
 • lees meer »
  Stap 2 - Haalbaarheidsonderzoek
  Op basis van het gesprek vindt er een onderzoek naar haalbaarheid plaats.
 • lees meer »
  Stap 3 - Concept opdracht-overeenkomst
  Bij positieve toetsing van het project idee wordt vervolgens een concept opdracht-overeenkomst opgesteld, inclusief planning. In deze overeenkomst worden concrete afspraken gemaakt over verplichtingen van Bureau Inzicht en de opdrachtgever alsmede het aantal uren, het totaal van de kosten van deze opdracht en het bedrag van de eerste aanbetaling.

  De opdracht wordt uitgevoerd op basis van no cure no pay met uitzondering van de eerste aanbetaling. Dit betekent dat als Bureau Inzicht geen dekkende financiering kan vinden er met uitzondering van de aanbetaling geen verdere kosten in rekening worden gebracht.
 • lees meer »
  Stap 4 - Aanbetaling
  Na acceptatie van het concept wordt deze ter ondertekening  aangeboden. Tevens wordt een factuur verzonden voor de aanbetaling. Zodra de definitieve getekende overeenkomst en aanbetaling zijn ontvangen wordt een start met de opdracht gemaakt.
 • lees meer »
  Stap 5 - Concept projectvoorstel
  Op basis van de gemaakte afspraken wordt een concept projectvoorstel ontwikkeld, compleet met begroting en dekkingsplan. Dit wordt aan de opdrachtgever voorgelegd. Eventuele wijzigingen worden, eventueel  in overleg, nader uitgewerkt.
 • lees meer »
  Stap 6 - Financieringsaanvragen
  Na goedkeuring van het definitieve projectvoorstel en de begroting door de opdrachtgever worden de financieringsaanvragen opgesteld en door de opdrachtgever bij de potentiële financierder(s) ingediend. Eventuele vragen van de financierder(s) zullen, in overleg, door Bureau Inzicht worden beantwoord en wederom door de opdrachtgever worden verzonden.
 • lees meer »
  Stap 7 - Plan van aanpak
  Na ontvangst van de financiering van het project zal Bureau Inzicht voor de uitvoering een plan van aanpak opstellen en de eindfactuur indienen.

Voor meer informatie zie ook diensten.

NB Tevens kunnen hierna afspraken gemaakt worden over project management, project begeleiding, monitoring en evaluatie, opstellen (financiële) eindverantwoording etc.

* Indien een organisatie op enig moment besluit niet verder te gaan met de ontwikkeling van het project, dan wel zich niet aan de afspraken houdt, dan dienen de door onze organisatie bestede uren tegen de in de overeenkomst genoemde tarieven te worden betaald.

projecten
Project: Voorkomen radicalisering Afrikaanse jongeren Antwerpen e.o.

Dit door Bureau Inzicht ism SV-CIBO ontwikkelde project, met financiering van de Vlaamse overheid, organiseren wij samen met Afrikaanse jongeren en hun ouders een tegengeluid om de jongeren weerbaarder maken tegen beïnvloeding van buitenaf.  |  lees meer »

video