Skip to main content

Over Bureau Inzicht

Bureau Inzicht is een multicultureel adviesbureau, opgericht in 2006. Aanleiding hiervoor was dat veel lokale organisaties, zowel in Nederland als internationaal, moeite bleken te hebben om hun projecten te ontwikkelen en hier financiering voor te vinden.

Wij realiseerden ons dat wij de kennis en ervaring konden bieden op het gebied van ontwikkeling en financiering van projecten, waar organisaties in Nederland en in de landen van herkomst behoefte aan hadden. En zo begonnen we.

Inmiddels bieden wij ook ondersteuning bij de uitvoering van projecten, bij het opstellen van de eindverantwoording, bij organisatie ontwikkeling en we verzorgen monitoring en evaluatie, cursussen en trainingen.

Wouter Veenhoven

Bureau Inzicht werd opgericht door Wouter Veenhoven. De heer Veenhoven is antropoloog en was jaren werkzaam in Tanzania als  trainer/docent, in Malawi als trainer en projectleider en in Senegal als onderzoeker. Alles op het gebied van community  development.

In Nederland was de Veenhoven werkzaam als beleidsadviseur integratie en internationale samenwerking.

Bureau ToekomstPerspectief

Bureau Inzicht voert haar werkzaamheden uit in nauwe samenwerking met Bureau ToekomstPerspectief in de persoon van Philip Kok.

De heer Kok is econoom en weg- en waterbouwkundige en heeft  o.a. als econoom gewerkt bij de dienst Openbare Werken van de  gemeente Amsterdam in verschillende functies, als financieel controller en bouwcoördinator bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen, als manager bouwbedrijf in Malawi,  als assistent uitvoerder in Frans Guyana en als financieel projectconsultant in Jemen.

Zij werken
al met Inzicht