Skip to main content

BrainGain Somalia

FSAN
Somalië

Project: BrainGain Somalia

Brain Gain Somalia is een project dat FSAN in de periode 2015 -2017 heeft uitgevoerd en werd gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hier werden hoogopgeleide Nederlandse Somaliërs met HBO of Universitair niveau uitgezonden naar Somalië. Zij gingen hier voor een periode van 1 tot 6 maanden voor organisaties als Ministeries, Gemeenten, Universiteiten, Kamer van Koophandel, Blinden Instituut en Niet Gouvermentele Organisaties (NGO) met als doel kennisoverdracht in de vorm van trainingen, ontwikkeling van protocollen, lesmaterialen etc. tot stand te brengen.

In totaal zijn 18 personen: 12 mannen en 6 vrouwen uitgezonden. Het project is op 1 april 2017 afgerond en was erg succesvol.Het project werd in opdracht van FSAN door Bureau Inzicht ontwikkeld en werd grotendeels gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse zaken. Tevens was ons Bureau verantwoordelijk voor de monitoring en evaluatie.

Project informatie

 • Doelgroep
  Somalische Nederlanders
 • Thema
  Arbeid
 • Organisatie
  FSAN
 • Financiering
  Ministerie van Buitenlandse Zaken en een eigen bijdrage
 • Begroting
  € 256.596,-
 • Realisatie
  € 256.596,-
 • Periode
  2015-2017
 • Plaats
  Mogadishu
 • Land
  Somalië
 • Status
  Afgerond

Doelstelling

 • Bevorderen van remigratie van Somalische Nederlanders en hen een bijdrage te laten leveren aan de wederopbouw en ontwikkeling van Somalië;
 • Het stimuleren van een proces van kennisoverdracht;
 • Bevorderen dat participanten een blijvende rol in de wederopbouw gaan spelen;
 • Stimuleren van het proces van hervestiging.

Doelgroep

Ministeries, Gemeenten, Universiteiten, Kamer van Koophandel, Blinden Instituut en Niet Gouvermentele Organisaties (NGO) in Somalië met als doel kennisoverdracht in de vorm van trainingen, ontwikkeling van protocollen, lesmaterialen etc. tot stand te brengen.

Te verwachten resultaat

Brain Gain Somalia is een project dat FSAN in de periode 2015 -2017 heeft uitgevoerd en werd gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hier werden hoogopgeleide Nederlandse Somaliërs met HBO of Universitair niveau uitgezonden naar Somalië. Zij gingen hier voor een periode van 1 tot 6 maanden voor organisaties als Ministeries, Gemeenten, Universiteiten, Kamer van Koophandel, Blinden Instituut en Niet Gouvermentele Organisaties (NGO) met als doel kennisoverdracht in de vorm van trainingen, ontwikkeling van protocollen, lesmaterialen etc. tot stand te brengen.

In totaal zijn 18 personen: 12 mannen en 6 vrouwen uitgezonden. Het project is op 1 april 2017 afgerond en was erg succesvol.Het project werd in opdracht van FSAN door Bureau Inzicht ontwikkeld en werd grotendeels gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse zaken. Tevens was ons Bureau verantwoordelijk voor de monitoring en evaluatie.

Eindverantwoording

Sponsoracties Afrika Daryeel hebben in het totaal € 24.000 opgebracht, Wilde Ganzen hebben
€ 18.000  bijgedragen en de overige € 2.250 is door de Bulsho foundation en de boeren zelf opgebracht. Twee 2e hands tractoren met werktuigen, reserve wielen en onderdelen als mede gereedschappen zijn vanuit Nederland geleverd en in Somalië ontvingen 185 boeren een training.

Afronding project
Het project is in 2015 volledig afgerond en in 2016 bij Wilde Ganzen verantwoord.

BrainGain Somalia in beeld