Skip to main content

Vluchteling in de horeca

Stichting Diversiteitscentrum
Nederland

Project: Vluchteling in de horeca

Leerwerktrajecten in de horeca voor vluchtelingen is een project dat is ontwikkeld in opdracht van Stichting Diversiteitscentrum in Hoofddorp voor de duur van 2 jaar en dat in de periode 2019-2020 uitgevoerd zal worden en waarvoor financiering is aangevraagd bij Instituut GAK, PIN en het VSB Fonds.

In dit project willen wij per jaar een groep van 15 vluchtelingen (mannen en vrouwen), de kans bieden om werkervaring op te doen in de horeca. Dit willen wij doen door hen hun kwaliteiten en talenten te laten ontwikkelen en ervaring op te laten doen door middel van een leerwerk traject. Tevens zullen wij aandacht schenken aan hun eventuele trauma’s en verbetering van de Nederlandse taal.  Van daaruit stromen zij door naar betaalde arbeid of starten zij een eigen bedrijf.

Het traject beslaat 40 weken per jaar en is per week als volgt opgebouwd:
–    Leerwerktraject, inclusief productontwikkeling (2 dagen);
–    Nederlandse taal (1 dag);
–    Eventuele terugkomdag voor aanvullende trainingen, en begeleiding (1 x per 14 dagen)

Project informatie

 • Doelgroep
  Vluchtelingen
 • Thema
  Arbeid
 • Organisatie
  Stichting Diversiteitscentrum
 • Financiering
  Instituut GAK, PIN, VSB Fonds en eigen bijdrage
 • Begroting
  € 146.682,-
 • Periode
  2020-2021
 • Plaats
  Hoofddorp
 • Land
  Nederland
 • Status
  In ontwikkeling

Doelstelling

 • Bevorderen dat nieuwkomers en vluchtelingen hun kwaliteiten gaan ontdekken;
 • Vergroten van hun kennis van de arbeidsmarkt;
 • Het bieden van kansen aan werkzoekende om concrete arbeidservaringen op te doen;
 • Stimuleren van werkzoekenden hun vaardigheden en mogelijkheden verder te ontwikkelen;
 • Aanleren van kennis en vaardigheden gericht op de arbeidsmarkt;
 • Volgen van leerwerktrajecten;
 • Bevorderen van doorstroming naar betaalde arbeid en/of het starten van een eigen onderneming.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit vluchtelingen (mannen en vrouwen) in de leeftijd van 25 t/m 45 jaar. Veel van hen zitten in een isolement en voelen zich niet gewaardeerd en nutteloos en willen hier graag verandering in brengen. Een aantal van hen hebben al wat ervaring met betaalde arbeid maar deze is niet structureel.  Per jaar gaan 15 deelnemers participeren in de leerwerktrajecten.
De deelnemers dienen te voldoen aan de volgende criteria:

 • Zij zijn werkloos;
 • zijn op zoek naar betaalde arbeid in de horeca;
 • spreken redelijk Nederlands;
 • kunnen lezen en schrijven.

Te verwachten resultaat

Leerwerktrajecten in de horeca voor vluchtelingen is een project dat is ontwikkeld in opdracht van Stichting Diversiteitscentrum in Hoofddorp voor de duur van 2 jaar en dat in de periode 2019-2020 uitgevoerd zal worden en waarvoor financiering is aangevraagd bij Instituut GAK, PIN en het VSB Fonds.

In dit project willen wij per jaar een groep van 15 vluchtelingen (mannen en vrouwen), de kans bieden om werkervaring op te doen in de horeca. Dit willen wij doen door hen hun kwaliteiten en talenten te laten ontwikkelen en ervaring op te laten doen door middel van een leerwerk traject. Tevens zullen wij aandacht schenken aan hun eventuele trauma’s en verbetering van de Nederlandse taal.  Van daaruit stromen zij door naar betaalde arbeid of starten zij een eigen bedrijf.

Het traject beslaat 40 weken per jaar en is per week als volgt opgebouwd:
–    Leerwerktraject, inclusief productontwikkeling (2 dagen);
–    Nederlandse taal (1 dag);
–    Eventuele terugkomdag voor aanvullende trainingen, en begeleiding (1 x per 14 dagen)

Vluchteling in de horeca in beeld