Skip to main content

Terugkerende boeren test

Stichting Africa Daryeel
Somalië

Project: Terugkerende boeren test

Het project werd uitgevoerd in het Kismayo district in het uiterste zuiden van Somalië. Kismayo district is een van de meest vruchtbare delen van Somalië. In vroegere jaren werd hier een groot aantal producten verbouwd zoals: maïs, sorghum, tomaten, wortelen, bonen etc. Het is in dit gebied mogelijk twee tot drie oogsten per jaar te realiseren waardoor boeren naast voedsel voor het eigen huishouden ook producten op de markt kunnen verhandelen. Het district is jaren lang beheerst door de terreurorganisatie El Shabaab (gelieerd aan Al Quida). Veel gezinnen, maar vooral mannen zijn op de vlucht geslagen en vertrokken naar kampen in Kenia. De vrouwen met jonge kinderen bleven achter en hielden zich met landbouw voor het eigen gezin.

Project informatie

 • Doelgroep
  Terugkerende boeren Somalië
 • Thema
  Landbouw
 • Organisatie
  Stichting Africa Daryeel
 • Financiering
  Wilde Ganzen, eigen werving, lokale bijdragen
 • Begroting
  € 42.000,-
 • Realisatie
  € 44.250,-
 • Periode
  2013-2015
 • Plaats
  Kismayo district
 • Land
  Somalië
 • Status
  Afgerond

Doelstelling

 • Het weer in cultuur brengen van de verwilderde gronden van de boerenfamilies verbonden in de Corporation Kismayo District;
 • Het trainen van de boeren in moderne duurzame productie methoden en gebruik van verbeterde zaden en gewassen;
 • Het verbeteren van de productie en productie methoden binnen de coöperatie om hogere opbrengsten te generen;
 • Het verbeteren van de voedsel situatie binnen de boerenfamilies en het district;
 • Het bevorderen van het gemeenschappelijk gebruik van productie middelen;
 • Het creëren van producten voor de markt en daar mee extra inkomen;
 • Het trainen van (25 jongeren) in het besturen en onderhouden van de landbouwmachines;
 • Het creëren van extra werkgelegenheid voor met name jongeren.

Doelgroep

In 2013 is El Shabaab volledig uit het district verdreven en nam de Somalische overheid het bestuur weer over. Terugkerende vluchtelingen troffen hun velden totaal verwilderd en voor landbouw ongeschikt aan. De grond diende eerst weer te worden gecultiveerd. Daar zij geen geschikte gereedschap en machines hadden, konden zij zich slechts bezighouden houden met wat kleinschalige landbouw. In het district was geen werk te vinden buiten de landbouw. De teruggekeerde vluchtelingen waren daardoor in belangrijke mate aangewezen op noodhulp, die op korte termijn door de VN afgebouwd gaan worden.

Gezien het voorgaande zocht een groep boeren mogelijkheden om hun velden weer te kunnen bewerken en op grotere schaal landbouw te kunnen bedrijven. Daartoe verenigde 120 boerenfamilies zich in de Corporation Kismayo District om door bundeling van krachten al hun velden op een productieve wijze te kunnen bewerken. Elke deelnemende boer bezit een areaal van circa 5-6 ha. Gezamenlijk hebben zij een gebied van 600 -700 ha tot hun beschikking. Eerste doel was te zoeken naar een mogelijkheid om dit grote areaal te kunnen cultiveren. Daartoe hebben zij contact opgenomen met een lokale NGO de Bulsho Foundation. Deze organisatie constateerde bij diverse bezoeken aan deze boeren hun beperkte kennis van moderne landbouw technieken en het chronisch tekort aan gereedschap en machinerie.

Te verwachten resultaat

Het project werd uitgevoerd in het Kismayo district in het uiterste zuiden van Somalië. Kismayo district is een van de meest vruchtbare delen van Somalië. In vroegere jaren werd hier een groot aantal producten verbouwd zoals: maïs, sorghum, tomaten, wortelen, bonen etc. Het is in dit gebied mogelijk twee tot drie oogsten per jaar te realiseren waardoor boeren naast voedsel voor het eigen huishouden ook producten op de markt kunnen verhandelen. Het district is jaren lang beheerst door de terreurorganisatie El Shabaab (gelieerd aan Al Quida). Veel gezinnen, maar vooral mannen zijn op de vlucht geslagen en vertrokken naar kampen in Kenia. De vrouwen met jonge kinderen bleven achter en hielden zich met landbouw voor het eigen gezin.

Eindverantwoording

Sponsoracties Afrika Daryeel hebben in het totaal € 24.000 opgebracht, Wilde Ganzen hebben
€ 18.000  bijgedragen en de overige € 2.250 is door de Bulsho foundation en de boeren zelf opgebracht. Twee 2e hands tractoren met werktuigen, reserve wielen en onderdelen als mede gereedschappen zijn vanuit Nederland geleverd en in Somalië ontvingen 185 boeren een training.

Afronding project

Het project is in 2015 volledig afgerond en in 2016 bij Wilde Ganzen verantwoord.

Terugkerende boeren test in beeld